Als logopediste zijn we toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen. Dit wil zeggen dat we ons aan de officiële tarieven houden van het RIZIV. De mutualiteit heeft voor de meeste gevallen een tussenkomst voorzien in de kosten. Dit bedraagt meestal 75%. Mensen met verhoogde terugbetaling krijgen een tussenkomst van 90%. Op de praktijk werken we aan de hand van de derdebetalersregeling waardoor jullie enkel het remgeld moeten betalen.

 

Indien een afspraak niet kan doorgaan, vragen we om dit voor 10u 's morgens te laten weten. Dit om onze therapietijd zo maximaal mogelijk te benutten. (Uitgezonderd gevallen van overmacht)

 

Logopedische verstrekking Remgeld nog te betalen na wettelijke tussenkomst* Remgeld nog te betalen na verhoogde tussenkomst*
Onderzoek voor de start (per half uur) € 7,50 € 3
Evolutiebilan € 11 € 4,50
Sessie 30 min. € 5,50 € 2
Sessie 60 min. (vanaf 10 jaar) € 11 € 4,50
Ouderbegeleiding individueel (uur) € 11 € 4,50

* Tarieven geldig van 01/01/2023

* Remgeld = Eigen aandeel bij ziektekosten

 

Komen jullie niet in aanmerking voor een tussenkomst via de verplichte verzekering, dan voorziet elke mutualiteit een aanvullende verzekering. Aangezien dit pakket voor elke mutualiteit anders is, kunnen we dit hier niet opsommen.